Interna Finanzdiensleistung şirketinde üçüncü sırayı aldık