İşçi tasarruf yardımı

Güvenebileceğiniz finans uzmanınız.

Çalışan tasarruf ödeneği - bina tasarruf sözleşmesi için devlet tasarruf pirimi

Çalışan tasarruf ödeneği ile sermaye oluşturan yardımlar (VL) için bir devlet sübvansiyonundan faydalanırsınız.

İşvereninizin sermaye oluşturan yardımlarını (VL) bir bina tasarruf sözleşmesine yatırırsanız, devletten ek destek bekleyebilirsiniz. Çalışan tasarruf ödeneği, özellikle düşük gelirli haneleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Devlet sübvansiyonundan yararlanmak istiyorsanız, belirli bir gelir sınırını aşmamanız gerekir.

Çalışan tasarruf ödeneği nedir?

Çalışan tasarruf ödeneği, sermaye oluşturan yardımlar (VL) için devlet tarafından ödenen bir sübvansiyondur. Sermaye oluşturan yardımlar, işvereninizin sizin için yatırım yaptığı aylık 40 Euro’ya kadar olan nakit yardımlardır.

Tasarruf ödeneği öncelikle düşük gelirli tasarruf sahiplerinin mali bir yastık oluşturmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. VL’yi sertifikalı bir finansal ürüne yatırırsanız bu ödeneği alırsınız. Sertifikalı finansal ürünler arasında örneğin inşaat şirketi tasarruf sözleşmeleri, hisse senedi fonları ve ortak sermaye kredisi katılımları yer alır. Sermaye oluşturucu yardımları, sahibi olduğunuz konut için bir konut kredisini geri ödemek için de kullanabilirsiniz. Yapı tasarruf sözleşmesi, sadece bir defaya mahsus ücrete tabi olduğu için burada en tasarruflu seçenektir.

Çalışan tasarruf ödeneğini hangi koşullar altında alıyorsunuz?

Çalışan tasarruf ödeneğinin yasal dayanağı Beşinci Sermaye Birikimi Yasası (Fünftes Vermögensbildungsgesetz, 5. VermBG) ve Beşinci Sermaye Birikimi Yasasının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte düzenlenmiştir. Tasarruf ödeneğini alabilmek için yerine getirmeniz gereken koşullar da burada belirtilmiştir.

Konut kredisi tasarruf sahipleri için devlet yüzde 9’luk bir ödenek vermektedir. Ancak, vergilendirilebilir geliriniz belirli bir sınırın altındaysa devlet sübvansiyonunu alabilirsiniz. Bina tasarrufları için, bekar kişiler için geçerli sınır yılda 17.900 Euro’dur. Evli kişiler yılda en fazla 35.800 avro kazanabilirler. Sınırlar yıllık tasarruf ödeneği için de geçerlidir: bekarlar için maksimum miktar yılda 470 avrodur ve eşlerden yalnızca birinin çalıştığı evli çiftler için de geçerlidir. Dolayısıyla azami tasarruf ödeneği yılda 43 avrodur.

Evli çiftlerin her ikisi de çalışıyorsa, her ikisi de çalışan tasarruf ödeneği alabilir. Bu durumda yılda en fazla 940 avro tasarruf edilebilir. Evli çiftler bu tasarruf miktarını tüketirlerse, devletten 86 Euro’luk bir sübvansiyon alırlar.

Sermaye oluşturan yardımları fon tasarruf planlarına veya menkul kıymetlere yatırırsanız, devlet yüzde 20’ye kadar bir ödenek verir. Diğer gelir sınırlarına uyulmalıdır:
– Yıllık maksimum vergilendirilebilir gelir: 20.000 Euro (bekar) / 40.000 Euro (evli)
– yıllık maksimum sübvansiyonlu depozito: 400 Euro (bekar) / 800 Euro (evli)
– Yıllık maksimum devlet tasarruf ödeneği: 80 Euro (bekar) / 160 Euro (evli)

Gelir sınırı vergiye tabi gelirdir. Brüt gelir önemli ölçüde daha yüksek olabilir.

Çocuklu tasarruf sahipleri için vergilendirilebilir gelir, çocuk yardımı ile azaltılır. Bekarlar çocuk ve yıl başına 3.624 Euro, evliler çocuk ve yıl başına 7.248 Euro düşebilirler. Bu nedenle çok çocuklu aileler, nispeten yüksek bir net gelire sahip olsalar bile sübvansiyondan yararlanabilirler.

Devlet yardımı bir eleme döneminden sonra ödenir. Bu süre genellikle yedi yıl sürer. Bu süre içinde sermaye oluşturan yardımları biriktirmeniz gerekir ve bunları harcamalar için kullanamazsınız. Daha sonra, ödeneği sorumlu vergi dairesinden vergiden muaf bir ikramiye olarak alırsınız.

Brüt gelir/ medeni durum Çalışanlar ve maaş alanlar Devlet memurları
Bekar ve çocuksuz 20.836 EUR 20.335 EUR
Bekar, evde yaşayan 1 çocuk 25.068 EUR 24.567 EUR
Eşler, çocukları olmayan 1 çalışan 40.793 EUR 39.791 EUR
Eşler, 1 çalışan, 1 çocuk 46.601 EUR 45.600 EUR
Eşler, 1 çalışan, 2 çocuk 52.430 EUR 51.407 EUR
Eşler, 1 çalışan, 3 çocuk 58.353 EUR 57.215 EUR
Eşler, çocukları olmayan 2 çalışan 41.713 EUR 40.711 EUR
Eşler, 2 çalışan, 1 çocuk 47.521 EUR 46.519 EUR
Eşler, 2 çalışan, 2 çocuk 53.368 EUR 52.327 EUR
Eşler, 2 çalışan, 3 çocuk 59.292 EUR 58.135 EUR

Tabloda belirtilen tutarlar münferit durumlarda yine de artabilir. Bu, örneğin, götürü meblağlardan veya diğer kesintilerden (örneğin emeklilik ödeneği, yaşlılık ödeneği, olağanüstü yükler) daha yüksek gelirle ilgili giderler ve özel giderler dikkate alınacaksa söz konusu olabilir.

Çalışan tasarruf ödeneğine kimler başvurabilir?

Devlet yardımına başvurmak için öncelikle gelir vergisine tabi bir çalışan olmanız ve işvereninizden sermaye oluşturan yardımlar alıyor olmanız gerekir. Gönüllü olarak ödenen bu sosyal yardım için yasal bir hak yoktur. İşveren, ayda en fazla 40 Euro’yu doğrudan belirlenmiş bir finansal ürüne öder. VL alıyorsanız ve vergilendirilebilir geliriniz yasal sınırın altındaysa, sübvansiyon için başvurabilirsiniz.

İşvereniniz VL ödemiyorsa veya 40 avrodan az ödeme yapıyorsa, kendi paranızla da yatırım yapabilirsiniz. İşvereninizden ilgili tutarı doğrudan maaşınızdan kesmesini ve tasarruf sözleşmesine ödemesini isteyin.

Çalışan tasarruf ödeneği için nasıl başvurulur?

Tasarruf ödeneği için yıllık olarak gelir vergisi beyannameniz üzerinden vergi dairesine başvurursunuz. Bunun için formda “Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmersparzulage” (“Çalışan tasarruf ödeneğinin belirlenmesi için başvuru”) maddesini işaretleyin. “Anlage VL “yi de vergi beyannamenize eklemelisiniz. 2016 yılına kadar tasarruf sahipleri, sermaye oluşturan menfaatlerin yatırımına ilişkin kağıt bir sertifika almaya devam ediyordu. 2017’den bu yana yatırım kuruluşları yatırılan tutarları doğrudan vergi dairesine bildirmektedir. Bu nedenle tasarruf sahiplerinin artık bu konuda endişelenmesine gerek yok.

Gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda değilseniz, en azından çalışan tasarruf ödeneğine başvurmak için ana formu doldurmalısınız. Tasarruf ödeneğine geriye dönük olarak dört yıl boyunca başvurulabilir. Bu dört yıl boyunca tasarruf ödeneği almak için gerekli koşulları yerine getirmiş olmanız önemlidir.

Çalışan tasarruf ödeneği ne gibi getiriler sunuyor?

Şu anda bir bina tasarruf sözleşmesi için herhangi bir tasarruf faizi alamazsınız. Çalışan tasarruf ödeneğinden yararlanırsanız, yine de yüksek getirilerden yararlanabilirsiniz. Tasarruf ödeneğini yapı tasarrufları ve fon tasarrufları için aynı anda kullanırsanız, maksimum sübvansiyonu alırsınız. Bu şekilde, bekarlar yılda 123 Euro’ya kadar, evli çiftler ise 246 Euro’ya kadar sübvansiyon alabilirler, tabii her ikisinin de kendi sözleşmeleri varsa.

Örnekteki çalışan tasarruf ödeneği

Hak sahibi bir çift, yedi yıl boyunca bir bina tasarruf sözleşmesine yılda en fazla 940 avro tutarında ödeme yapar. Sonunda 6.580 avro tasarruf etmiş olurlar. Her yıl için devletten ek 86 avro, yani toplam 602 avro alırlar. Böylece toplam tutar 7.182 avroya ulaşıyor.

Eğer çift, asgari tasarruf miktarı bina tasarruf miktarının yüzde 40’ı olan bir bina tasarruf sözleşmesi üzerinde anlaşmışsa, şimdi toplam 17.955 avroluk bir sözleşmeye sahipler. Bu meblağın 7.182 Euro’su kredi bakiyesidir ve çift 10.773 Euro’yu yapı kredi kuruluşu kredisi olarak alır.

Çalışan tasarruf ödeneğinden nasıl yararlanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

İşvereninizden nasıl daha fazla para alabilirsiniz?
Murat Dogan - Finans uzmanı